Milí kolegovia,
na tejto stránke nájdete všetky potrebné informácie a dokumenty k províznemu predaju. Ak ste nový provízny predajca, ktorý má záujem o spoluprácu, kontaktujte nás prosím emailom na ckvive@ckvive.sk.

Prajeme úspešný predaj.

Kontakt

CK VIVE
Tel.: 0911 944 496
Email: ckvive@ckvive.sk

Bankové spojenie

Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: 4025905795/7500
IBAN: SK54 7500 0000 0040 2590 5795
SWIFT: CEKOSKBX

Variabilný symbol: rezervačné číslo pridelené pri rezervácii

Dokumenty k predaju – na stiahnutie

Koncesná listina (PDF)

Garančný list (PDF)

Formulár štandardných informácií pre zmluvy o zájazdoch CK VIVE (Predzmluvný formulár)(PDF)

Oznámenie o prenose osobných údajov do tretích krajín a potvrdenie v súvislosti so spracovaním osobných údajov (PDF)

Všeobecné zmluvné podmienky CK VIVE (PDF)

Reklamačný poriadok CK VIVE (PDF)

Cestovné poistenie – informačný dokument o poistnom produkte (IPID) (PDF)

Cestovné poistenie – brožúra (informácie, limity a všeobecné poistné podmienky)(PDF)

Cestovné poistenie ročné – brožúra (informácie, poistné limity a všeobecné poistné podmienky)(PDF)

Hlásenie poistnej udalosti – poistenie liečebných nákladov (PDF)

Hlásenie poistnej udalosti – poistenie storna (PDF)

Hlásenie poistnej udalosti – poistenie batožiny (PDF)

Splnomocnenie zákonného zástupcu dieťaťa na cestu do zahraničia v sprievode cudzej osoby (PDF)

Doplňujúce dokumenty – na stiahnutie

Zákon č. 170/2018 Z.z. (PDF)
Zákon č. 136/2020 Z.z. (PDF)