trwa/var/www/html//wp-admin

Kontaktujte nás

Centrála

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok 10:00 - 17:00 (pondelok-piatok iba vopred dohodnuté stretnutie)
Sobota ZATVORENÉ
Nedeľa ZATVORENÉ

Pobočka Košice

  • Alžbetina 26, 040 01 Košice Slovensko
  • +421 911 944 496, +421 55 381 3525 (01.06.-31.08.2022), +421 911 513 658 (01.06.-31.08.2022)
  • ckvive@ckvive.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok 10:00 - 17:00 (pondelok-piatok iba vopred dohodnuté stretnutie)
Sobota 09:00 - 12:30 (01.06.-31.08., iba vopred dohodnuté stretnutie)
Nedeľa ZATVORENÉ

Fakturačné údaje

Cestovná kancelária VIVE
Jana Šebej-Kovaľová – VIVE
Dubová 7, 080 01 Prešov
IČO: 37531701
DIČ: 1020976209
IČ DPH: SK1020976209
zapísaná v živn. reg. OÚ Prešov, číslo ž.r.: 707-5754

Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: 4025905795/7500
IBAN: SK54 7500 0000 0040 2590 5795
SWIFT: CEKOSKBX

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: 1480779002/1111
IBAN: SK93 1111 0000 0014 8077 9002
SWIFT: UNCRSKBX

Orgán dozoru
Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Odbor výkonu dozoru
Obrancov mieru 6
080 01 Prešov