GARANCIA ISTOTY

CK VIVE je riadnym členom Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a agentúr čím spĺňa podmienky pre podnikanie a v súlade so stanovami asociácie sa zaväzuje, že dodržiava zásady podnikateľskej etiky zakotvené v etickom kódexe členov SACKA a poskytuje kvalitné služby podľa medzinárodných pravidiel a štandardov. Členstvo bolo podporené odporúčaním dvoch riadnych členov SACKA.

CK VIVE je riadne poistená proti úpadku, čím spĺňa povinnosť uzatvorenia poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch a garantuje istotu Vašich peňazí.

Európska cestovná poisťovňaGenerali

Na stiahnutie

Koncesná listina (PDF)
Garančný list (PDF)