trwa/var/www/html//wp-admin

Kontaktujte nás

Centrála

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok 12:00 - 17:00 (call centrum)
Sobota ZATVORENÉ
Nedeľa ZATVORENÉ
Mimo pracovných hodín nás kontaktujte emailom, následne Vás budeme kontaktovať späť.

Pobočka Košice

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok 12:00 - 17:00 (pondelok-piatok)(odporúčame vopred dohodnuté stretnutie)
Sobota ZATVORENÉ (otvorené iba pre vopred dohodnuté stretnutie)
Nedeľa ZATVORENÉ
Mimo pracovných hodín nás kontaktujte emailom, následne Vás budeme kontaktovať späť.

Fakturačné údaje

Cestovná kancelária VIVE
Jana Šebej-Kovaľová – VIVE
Dubová 7, 080 01 Prešov
IČO: 37531701
DIČ: 1020976209
IČ DPH: SK1020976209
zapísaná v živn. reg. OÚ Prešov, číslo ž.r.: 707-5754

Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: 4025905795/7500
IBAN: SK54 7500 0000 0040 2590 5795
SWIFT: CEKOSKBX

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: 1480779002/1111
IBAN: SK93 1111 0000 0014 8077 9002
SWIFT: UNCRSKBX

Orgán dozoru
Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Odbor výkonu dozoru
Obrancov mieru 6
080 01 Prešov