PLATNÉ PODMIENKY CESTOVANIA A NÁRATU DO SR

Slovenská republika od 17.02.2021 ruší zoznam bezpečných a rizikových krajín a zavádza povinnú 14 dňovú karanténu po návrate zo všetkých krajín sveta.

Postup pri návrate zo zahraničia do Slovenskej republiky od 26.04.2021 06:00 do odvolania – osoby ktoré neprekonali Covid-19 a osoby nezaočkované:

 • po návrate do Slovenskej republiky zo zahraničia je povinná 14 dňová domáca karanténa
 • po návrate do Slovenskej republiky z krajiny z krajiny, ktorá je členom EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska sa povinná 14 dňová domáca karanténa končí dovŕšením jej 14. dňa (platí pre bezpríznakový priebeh)
 • po návrate do Slovenskej republiky z ostaných krajín sa povinná 14 dňová domáca karanténa končí prijatím negatívneho výsledku RT-PCR testu
 • po príchode prebieha testovanie najskôr po 8 dňoch
 • po celý čas sa dotknutí občania Slovenskej republiky zdržiavajú v izolácii (s výnimkou vykonania testovania), rovnaký postup sa uplatňuje pri deťoch prichádzajúcich zo zahraničia
 • po návrate do Slovenskej republiky je potrebné sa registrovať najneskôr pri vstupe do Slovenskej republiky na http://korona.gov.sk/ehranica a nahlásiť sa vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (tzn. všeobecnému lekárovi/pediater v prípade detí)

Postup pri návrate zo zahraničia do Slovenskej republiky od 26.04.2021 06:00 do odvolania – osoby ktoré prekonali Covid-19 a osoby zaočkované:

 • po návrate do Slovenskej republiky zo zahraničia je povinná 14 dňová domáca karanténa, ktorú je možné skrátiť absolvovaním testu
 • platí pre osoby, ktoré v posledných 180 dňoch prekonali ochorenie Covid-19, po návrate do Slovenskej republiky je potrebné
  – preukázať sa potvrdením o prekonaní ochorenia
  – preukázať sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie Covid-19 (antigénový test max. 48 hodín starý alebo RT-PCR test max. 72 hodín starý)
  – nastúpiť do domácej izolácie, ktorá končí prijatím prijatím negatívneho výsledku RT-PCR testu, test je možné absolvovať vo vlastnej réžii (za poplatok) ihneď po vstupe na územie Slovenskej republiky
  – zaregistrovať sa na http://korona.gov.sk/ehranica
 • platí pre osoby zaočkované proti ochoreniu COVD-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, po návrate do Slovenskej republiky je potrebné
  – preukázať sa potvrdením o očkovaní
  – preukázať sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie Covid-19 (antigénový test max. 48 hodín starý alebo RT-PCR test max. 72 hodín starý)
  – nastúpiť do domácej izolácie, ktorá končí prijatím negatívneho výsledku RT-PCR testu, test je možné absolvovať vo vlastnej réžii (za poplatok) ihneď po vstupe na územie Slovenskej republiky
  – zaregistrovať sa na http://korona.gov.sk/ehranica
 • vyššie uvedené platí pre osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a sú občanmi niektorej z krajín EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

Aktuálne informácie sú denne aktualizované na stránke Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky.