Rezervácia dovolenky

Ako je možné rezervovať dovolenku?

Kalkulácia dovolenky
Súčasťou prípravy a kalkulácie ceny zájazdu je osobitný servis, zahŕňajúci:
• individuálny prístup ku každému klientovi,
• absolútnu flexibilitu pri výbere dovolenky,
• výber ubytovania podľa preferencií,
• voľbu obľúbenej leteckej spoločnosti vrátane konkrétneho letu do destinácie,
• detailné informácie o ubytovaní, lokalite a okolí vrátane tipov na výlety.

Zájazd na mieru – štandardný (doprava + transfer + ubytovanie + extra služby)
Príprava a kalkulácia zájazdu vrátane poradenstva pri výbere destinácie, lokality, hotela:
• pre stálych klientov zdarma (vzhľadom na fakt, že už poznáme Vaše preferencie pri výbere dovolenky)
• pre nových klientov zdarma (platí pre maximálne 5 kalkulácií, ďalšie kalkulácie za kauciu)

Zájazd na mieru – kombinovaný (kombinácia viac druhov dopravy + transferov + ubytovania + extra služieb)
Príprava a kalkulácia zájazdu vrátane poradenstva pri výbere destinácie, lokality, hotela:
• pre stálych klientov zdarma (vzhľadom na fakt, že už poznáme Vaše preferencie pri výbere dovolenky, platí pre maximálne 3 kalkulácie, ďalšie kalkulácie za kauciu)
• pre nových klientov za kauciu

Kaucia 55 € je poplatok za vyhotovenie a prípravu Vášho zájazdu, čo je náročný proces zahŕňajúci kombináciu dopravy, ubytovania, transferu a doplnkových služieb podľa vami určených preferencií trvajúci podľa náročnosti klienta aj niekoľko hodín. Kaucia je odpočítaná z ceny dovolenky pri zakúpení dovolenky.

Rezervácia dovolenky
Rezerváciu dovolenky je možné vykonať:

1. Emailom na emailovú adresu ckvive@ckvive.sk,
2. Telefonicky na rezervačnej centrále 055/381 35 25, 0911 944 496, 0911 513 658,
3. Osobne na pobočke v Košiciach (Alžbetina 26). 

Platba dovolenky
Platbu dovolenky je možné vykonať:
1. Bankovým prevodom na účet cestovnej kancelárie,
2. Vkladom na účet cestovnej kancelárie,
3. V hotovosti na pobočke (do sumy 5000 €).

Bankové spojenie
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky 
Pobočka Prešov II, Vihorlatská 2/A, ZOC Max

Číslo účtu: 1480779002/1111
IBAN: SK93 1111 0000 0014 8077 9002
SWIFT: UNCRSKBX

Variabilný symbol: rezervačné číslo pridelené pri rezervácii dovolenky.

 

Na stiahnutie

Zmluva o obstaraní zájazdu (Microsoft Excel 97-2003)

 

 

Zmluva o obstaraní zájazdu (Microsoft Excel 2016)