Kontaktujte nás

Centrála

  • Dubová 7 080 01 Prešov Slovensko
  • +421 55 381 3525, +421 911 513 658
  • ckvive@ckvive.sk

Pobočka Košice

Fakturačné údaje

CK VIVE Jana Šebej-Kovaľová
Dubová 7, 080 01 Prešov
IČO: 37531701
DIČ: 1020976209
IČ DPH: SK1020976209
zapísaná v živn. reg. OÚ Prešov, číslo ž.r.: 707-5754

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
IČ DPH: SK1020976209

ČÍSLO ÚČTU: 1480779002/1111
IBAN: SK93 1111 0000 0014 8077 9002
SWIFT: UNCRSKBX

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok 10:00 - 17:00
Sobota ZATVORENÉ
Nedeľa ZATVORENÉ